Toepassing per aluminium legering

legering/eigenschappen/Beperkingen

 

   1050A (AI99,5)   3003 (AIMn1Cu)
   Eigenschappen
   • Zeer goed bestand tegen corrosie 
   • Zeer goed bewerkbaar
   • Zeer goed lasbaar
   • Zeer goed vervormbaar

   Beperkingen
   • Lage mechanische eigenschappen
   
   Eigenschappen   
   • Zeer goed bestand tegen corrosie (normale condities)
   • Zeer goed lasbaar   
   • Zeer goed vervormbaar   
   • Betere mechanische eigenschappen (vooral
      bij verhoogde temperaturen) dan de 1xxx-legeringen

  
   2007 (AICu4PbMgMn)   3103 (AIMn1)
 
   Eigenschappen 
 
   • Uitmuntend voor bewerking op machines - kort verspanend  

   Beperkingen   
   • Lage bestendigheid tegen corrosie bij toepassingen in de open
      lucht


  
   Eigenschappen   
   • Zeer goed bestand tegen corrosie (normale condities)       
   • Zeer goed lasbaar      
   • Zeer goed vervormbaar      
   • Betere mechanische eigenschappen (vooral
      bij verhoogde temperaturen) dan de 1xxx-legeringen

   2011 (AICu6SiPb)   5005 (AIMg1) (B)

   Eigenschappen   
   • Uitmuntend vrij machinaal bewerkbaar -
      kort verspanend      

   Beperkingen 
   • Lage bestendigheid tegen corrosie bij toepassingen
      in de open lucht

   Eigenschappen      
   • Zeer goed bestand tegen corrosie (normale condities)   
   • Zeer goed bewerkbaar      
   • Zeer geschikt voor decoratie anodisering  
   • Goed vervormbaar      

  

   2024 (AICu4Mg1)   5052 (AIMg2,5)

   Eigenschappen    
   • Hoge sterkte      
   • Iets hoger als 2007   
   • Zeer goed machinaal bewerkbaar

   Eigenschappen    
   • Zeer goed corrosiebestendig tegen zeewater in
      eenzeeklimaat en industriële omgevingen

g/m³

kg/m³

kg/m³

 

   5083 (AIMg4,5Mn0,7)   6060 (AIMgSi)
   Eigenschappen
   • Zeer goed lasbaar
   • Zeer goed corrosie bestendig tegen zeewater in
      een zeeklimaat en industriële omgevingen
   • Goed koud vervormbaar  

   
   Eigenschappen   
   • Zeer goed bestand tegen corrosie (normale
      condities)    
   • Zeer goed lasbaar   
   • Goed koud vervormbaar, vooral bij hardheid T4/T64 
   • Standaard decoratieve anodiseer kwaliteit
  
   5086 (AIMg4)   6026 (AIMgSiBi)
 
   Eigenschappen 
 
   • Zeer goed lasbaar
   • Zeer goed corrosiebestendig tegen zeewater in      
      een zeeklimaat en industriële omgevingen  
   • Goed bewerkbaar 


 
   Eigenschappen   
   • Uitmuntend voor bewerking op machines
   • Kort verspanend
   • Goed corrosie bestendig
   • Goed te anodiseren


   5754 (AIMg3)   6061 (AIMg1SiCu)
  
   Eigenschappen   
   • Zeer goed lasbaar
   • Zeer goed corrosie bestendig tegen zeewater in een 
      zeeklimaat en industriële omgeving
   • Goed koud vervormbaar 

  
   Eigenschappen
   • Zeer goed bestand tegen corrosie
   • Zeer goed lasbaar; vermindering van de sterkte in het lasgedeelte
   • Goed koud vervormbaar, vooral bij hardheid T4/T64
  

  6005 (AISiMg)   6082 (AISiMgMn)
   Eigenschappen 
   • Zeer goed bestand tegen corrosie (normale condities)
   • Zeer goed lasbaar

  
   Eigenschappen    
   • Zeer goed bestand tegen corrosie  
   • Zeer goed lasbaar   
   • Goed machines bewerkbaar

    7075 (AIZn5,5MgCu) 
  
   Eigenschappen
   • Hoge sterkte
   • Goed machinaal bewerkbaar
 

kg/m³

kg/m³

kg/m³