Klant-specifieke aluminium profielen

Een heel ruim assortiment


Fysische eigenschappen 

   

Soortelijk gewicht
Specific weight

2,755 g/cm3

Smeltpunt, oC
Melting point

658

Latente smeltingswarmte CAL/GR
Latent heat melt CAL/GR

92

Krimp, %
Shrinkage, %

1,7-1,8

Lineaire uitzettingscoëficient van 20 tot 100o per 1oC
Linear expansion coefficient of 20 to 100o per 1oC

24 x 106

Gemiddelde soortelijke warmte van 0 tot 100oC, CAL/GR oC
Average specific heat from 0 to 100oC, CAL/GR oC

0,21

Warmtegeleidbaarheid bij 0oC, CAL/CM X S oC
Thermal conductivity at 0oC, CAL/CM X S oC

0,50

Elektrische geleidbaarheid bij 20oC M/OHM MM2
Electrical conductivity at 20oC M / OHM MM2

36-36,5

Elasticiteitsmodulus, KG/MM2
Modulus of elasticity, KG/MM2

6500-7000

Torsi modulus, KG/MM2
Torsion Modulus, KG/MM2

2500

Elektrisch normaal potentiaal (bij 20oC) Volts
Normal electric potential (at 20oC) Volts

-1,33

 

Soortelijk gewicht

Als we het hebben over soortelijk gewicht, dichtheid of soortelijke massa van een materiaal hebben we het meestal over hetzelfde. Dichtheid en soortelijke massa van vaste stoffen bij 20°C.

 

   Soortelijk gewicht

   g/cm³

   kg/m³ 

   Al = Aluminium

   2,755

   2755

   Bi = Bismut

   9,8

   9800

   Cr = Chroom

   7,19

   7190

   Fe = IJzer

   7,86

   7860

   Cu = Koper

   8,9

   8900

   Pb = Lood

   11,3

   11300

   Mg = Magnesium

   1,738

   1738

   Ni = Nikkel 

   8,8

   8800

   Sn = Tin

   7,3

   7300

   Ti = Titanium

   4,6

   4600

   Zn = Zink

   7

   7000


Rekening dient gehouden te worden met toleranties. Al deze cijfers en gegevens zijn slechts ter informatie en beogen geen exactheid. De standaard toleranties van onze fabrieken zijn gebaseerd op de EN norm. Deze kunnen op uitdrukkelijk verzoek aangepast worden aan uw wensen. De tolerantie op het gewicht kan+/- 10% van het theoretisch gewicht afwijken.

 

kg/m³

kg/m³

kg/m³

Zoekt u een specialist?