VISIE

"Garfield Aluminium is de specialist op het gebied van aluminium.
Daarnaast wil ze een solide en transparant bedrijf zijn en zich onderscheiden
door haar oplossingsgerichte aanpak.Tevens wil Garfield Aluminium zich opstellen 
als partner voor haar klanten en de in het bedrijf aanwezige kennis delen met de klant."
Taal